STIGENDE BRUG FOR KONFLIKTHÅNDTERING PÅ HOTELLER

SafeCPH har netop afholdt et kursus i KONFLIKTHÅNDTERING for receptionselever fra en af de store hotelkæder, hvor fokus var rettet imod emnerne voldelige gæster, påvirkede gæster, aggressive gæster, kommunikation, stress og håndtering af samme, nødværge og voldsbestemmelserne.

Af Jan Marcussen, Sikkerhedschef SAFECPH

Tilbagemeldingen fra kursisterne var meget positiv og der var bred enighed om at viden omkring disse emner var en vigtig ting i dagligdagen, hvor der jo desværre ind i mellem er gæster, som er påvirkede, er aggressive og nogen gange endda voldelige.

Deltagerne kom med flere gode eksempler fra deres dagligdag, som desværre tydeligt viser at problemerne er der og også vil dukke op også i fremtiden. Derfor er et konflikthåndteringskursus et vigtigt redskab for hotelpersonale således at man hurtigt og sikkert kan håndtere disse situationer.

Jeg har tidligere afholdt kurser i konflikthåndtering for politiet, sikkerhedspersonale i CPH, for Den Kgl. Livgarde’s HBU’er (Hærens Basis Uddannelse) og for HJV (hjemmeværnet) og selvfølgelig bliver indholdet tilrettet kursisterne, men basis er det samme.

 

14650223_1386148888081457_5867470762706631246_n

Håndteringen af denne type gæster og samtidig få en viden om de mekanismer, der sker i os som mennesker i en sådan situation er også vigtige at være opmærksomme på;

Her tænker vi på kommunikationsformen med gæsten, hvordan en sådan situation kan stresse os, hvordan er vi som ansatte beskyttet af loven og hvad kan/må vi selv gøre i en sådan situation.