Manglende terrorsikring af det offentlige rum

PET offentliggjorde i går en rapport over terrortruslen mod Danmark udarbejdet af Center for Terroranalyse ( CTA ). CTA vurderer at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. I kraft af at Islamisk Stat har mistet kampkraft og territorium i Syrien, søger militante islamister at inspirere til simple angreb, der kan udføres næsten uden planlægning med forhåndenværende midler.

Sikkerhed er i dag afgørende. CTA skriver, at der i de seneste år er sket en stigning i antallet af angreb og angrebsforsøg i Vesten. I 2011-2014 så man i gennemsnit ét angreb om måneden. I 2016 var der i gennemsnit op mod fem angreb om måneden. Danmark er nu et mål for disse angreb. Ifølge CTA er der personer med intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark. Angreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer herpå. Danmark kan altså risikere angreb, der ligner den terror, vi så i Nice og Berlin sidste år. Én mand og én lastbil var alt, hvad der skulle til for at udføre disse angreb. Det leder ligeledes tankerne hen på skyderiet i Orlando i juni, hvor en enkelt gerningsmand med en automatriffel dræbte mindst 50 mennesker.

Er det offentlige rum sikret tilstrækkeligt overfor denne form for angreb?

SAFECPH er bekymret over det tilsyneladende manglende fokus på sikring af offentlige bygninger og opholdssteder, der er i Danmark.
Regeringsbygninger i landet er sikret mod angreb, men ser vi på eksempelvis kommunale bygninger og hospitaler, er der stort set ingen sikring.
I takt med at trusselsbilledet ændrer sig, må vi løbende revidere vores sikkerhedsforanstaltninger.

CTA vurderer desuden i deres rapport, at militante islamister vil forsøge at ramme såkaldte symbolmål, altså sikkerhedsmyndigheder, myndighedspersoner, personer og begivenheder, de opfatter som krænkende mod deres tro.
Det kan inkludere kommuner, offentlig transport, koncertsteder, kulturelle samlingssteder osv. Denne brede vifte af potentielle mål, kræver hver især meget specifikke og meget forskelligartede sikkerhedsmæssige foranstaltninger for en tilstrækkelig sikring.
Det er derfor afgørende at have individuelle sikkerhedsprocedurer, der er tilpasset netop den enkelte lokation.
I et interview med DR understreger PET-chef Finn Borch Andersen, at de danske borgere skal være opmærksomme, men skal fortsætte dagligdagen uden ændring. Terroristerne mål er jo netop at angribe vores frie demokratiske samfund. Den danske borger skal kunne færdes uden bekymring i det offentlige rum velvidende, at der er taget de nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler.

Lad os spørge os selv, hvad vi gør ved, at vores offentlige bygninger, offentlig transport og samlingssteder ikke er sikret godt nok?
Kan nuværende sikkerhedsprocedurer håndtere det nye trusselsbillede, CTA tegner?